Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu przy użyciu poniższego formularza kontaktowego.
Feel free to contact me by using the contact form below.

    Odpisuję przeważnie w 24 godziny od otrzymania wiadomości, jednak z powodu wyjazdów niekiedy czas ten może się wydłużyć do 5-7 dni. Brak odpowiedzi w terminie powyżej tygodnia może oznaczać, że Państwa wiadomość do mnie nie dotarła. Proszę w takim przypadku o ponowne wysłanie wiadomości lub kontakt poprzez stronę profilu na Facebook. W przypadku zapytań dotyczących zleceń, proszę o podawanie terminu oraz miejsca wykonania zlecenia, w odpowiednich polach formularza.

    I usually answer in 24 hours after receiving the message, however, due to the trips sometimes this period can be extended to 5-7 days. No response within one week may mean that your message to me has not arrived. Please, in this case resend the message or contact me via profile page on Facebook. If you have questions regarding orders, please add the date and place of the event in appropriate form fields.

    Share