Kościół Mariacki w Gdańsku/ St. Mary’s Church in Gdańsk

Kościół Mariacki w Gdańsku zwany inaczej Bazylika Konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to miejsce warte osobnego wpisu na blogu.

St. Mary’s Church in Gdańsk other name the Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary is a place worth a separate blog post.

anioły w Kościele Mariackim

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego pięknego dzieła architektury sakralnej. Zwiedzanie zacznijmy od wnętrza kościoła i tak poniżej arkady nawy głównej z ołtarzem i ławkami oraz po prawej ozdobny żyrandol.

Welcome to see pictures of this beautiful work of religious architecture. Lets start our sightseeing with church interior and so here below the arcade and pews rows in nave with altar at the end and on the right side the ornamental chandelier.

nawa w kościele Mariackim

Organy i ambona w nawie z ławkami.

Organ and ambo in nave with pews.

organy w kościele mariackim

Chrzcielnica w nawie głównej.

Baptismal font in the nave.

chrzcielnica w kościele Mariackim

Pieta w Kościele Mariackim w Gdańsku, gotycka rzeźba Matki Boskiej trzymającej martwe ciało Jezusa zdjętego z krzyża.

Pieta in Kościół Mariacki in Gdańsk, gothic sculpture of Holy Mother holding Jesus dead body taken down from the cross.

Pieta w kościele Mariackim

Poniżej po lewej boczna nawa z arkadami, a po prawej Epitafium Georgio Wildtbergero oraz ozdobne tabernakulum w Kościele Mariackim w Gdańsku.

Below on the left side the aisle arcade and on the ride side the Epitaph of Georgio Wildtbergero and ornate tabernacle in Gdańsk St. Mary’s Church.

kosciol_mariacki_06 kosciol_mariacki_07

Poniżej replika tryptyku Sąd Ostateczny, obraz namalowany przez Hansa Memlinga, ta reprodukcja znajduje się w bocznej nawie kościoła.

Here below, The Last Judgment triptych replica, painting by Hans Memling, reproduction in aisle of the church.

obraz Sąd Ostateczny w kościele Mariackim

Złożony zegar astronomiczny skonstruowany pomiędzy 1464-1470.

The complex astronomical clock in church aisle, constructed between 1464-1470.

zegar w kościele

Antyczny kufer z 1539 roku stoi w bocznej nawie kościoła, prawdopodobnie należał do Anny Schiling.

Antique large trunk from 1539 in aisle of the church, object probably belonged to Anna Schilling.

zabytkowa skrzynia w kościele

Następne zdjęcia to widoki z wieży Kościoła, pejzaż miejski na rzekę Motława oraz budynki.

Next few pictures are the church tower top view, Gdańsk cityscape at the Motława River and buildings.

widok z wieży kościoła mariackiego kosciol_mariacki_12 panorama Gdańska

Wieża Ratusza Miasta w Gdańsku, widok z góry z wieży Kościoła Mariackiego.

Main Town Hall tower in Gdańsk, cityscape top view from Kościół Mariacki tower.

kosciol_mariacki_14 kosciol_mariacki_15

Linia horyzontu w kierunku Stoczni Gdańskiej, widok z wieży kościoła.

Gdańsk seaward skyline top view on to the Stocznia Gdańska direction from the church tower.

kosciol_mariacki_16 kosciol_mariacki_17

 

Nie było łatwo wejść tak wysoko po wąskich kręconych schodach wieży, a do pokonania było aż 412 stopni, 82 metry, ale widok wynagrodził wszelki trud, było warto!

It was not so easy to climb so high up the narrow spiral staircase tower with 412 steps and 82 meters but the view will reward all the effort, it was worth it!

Share